Skogstad, skolan, samhället och genetiken

1 Det rör på sig. ”En betydande del av elevernas förutsättningar att lyckas väl i skolan påverkas nämligen av genetiken.” Så skriver Isak Skogstad i Göteborgsposten. Sen blir det tämligen försiktigt för Skogstad drar den tamast möjliga slutsatsen av premissen – att praktiska ämnen inte borde ställa så teoretiska höga krav. Det finns väldigt mycket … Läs mer

Koldioxidinfångning och små modulära reaktorer som informationsproblem

Jag stöter på en del argument mot koldioxidinfångning och små modulära reaktorer som går ut på att det är tekniskt och ekonomiskt osäkert om teknik av dessa typer kommer att kunna bli tillräckligt billig för att göra stor skillnad i kampen för ett fortsatt beboeligt klimat. Ur min synvinkel är det intressant läsning men väldigt … Läs mer

Köp tid – välj ohållbara åtgärder

En central punkt i Folkhälsomyndighetens och regeringens kommunikation kring åtgärderna mot smittspridning har varit att de åtgärder man väljer ska vara hållbara över lång tid. Eftersom det förklaras och kommuniceras gång på gång antar jag att det också är ett centralt antagande bakom valet av åtgärder. Jag tycker det verkar vara ett mycket tveksamt antagande … Läs mer

Vad jag är förvirrad av kring långsiktig Coronabekämpning

1. Ovanliga saker händer fort nu. Den här texten är skriven för att försöka bidra med förvirring i det. Jag är på inget vis epidemiolog utan är tvärtom en vanlig dussintyckare av den sort som förväntar sig kunna läsa, diskutera och i viss mån förstå allt från trender i förnedringsrån till klimateffektiviteten i elcertifikatsystemet. Men … Läs mer

Statliga skolor i invandrarförorter?

Liberalerna har precis föreslagit att staten ska kunna ta över skolor med låga resultat i invandrarförorter och driva dem med särskilt kunskapsfokus. Jag tror det är ett förslag i rätt riktning och eftersom jag själv gått en del i sådana tankar tänker jag här dela med mig av dem. Jag ser tre fördelar och inga … Läs mer

Beräkningar som visar en PISA-exklusion på 6,5% på grund av flyktingvågen

Idag släpptes PISA-resultaten. En intressant diskussion som tagit stor plats har handlat om vad den mycket höga exklusionsgraden beror på. Exklusionsgraden har varit sammanlagt 11% vilket både är riktigt högt i sig och därtill överlägset högst bland de deltagande länderna. I både PISAs och Skolverkets rapport har det hävdats att den höga exklusionsgraden hänger samman … Läs mer

Lgr 11 är inte en postmodernistisk konspiration

Det finns en berättelse om tillkomsten av den senaste läroplanen för grundskolan som ser ut ungefär så här: Jan Björklund ville ha en kunskapsskola. Därför bad han Skolverket ta fram en ny läroplan som skulle vara mycket tydligare med vad man ska undervisa om i skolan och vad eleverna ska klara för att få ett … Läs mer

Hur ska jag veta om det pedagogiska etablissemanget är ett bra begrepp?

Gunnlaugur Magnusson skrev nyligen en essä om hur han menar att begreppet ”det pedagogiska etablissemanget” används. Essän är läsvärd. Slutsatsen är att det begreppet används på ett sätt som antyder betydligt större åsikts- och intressegemenskap och intern kommunikation än vad Magnusson menar att verkligen finns. Vidare skriver Magnusson att begreppsanvändningen därmed är någonstans på en … Läs mer

Betygsskalor ska inte vara symmetriska!

I betygsdebatten förekommer en hel del önskningar om en återgång till något som liknar det gamla relativa betygssystemet. Även jag tror att betygssystem mer eller mindre alltid har relativa inslag och att det är mycket önskvärt att ta det faktumet på allvar när man designar ett betygssystem. Jag tror också att det är rimligt att … Läs mer