Den professionalisering jag vill se

I Jag är ordentligt skeptisk till tanken att läraryrket borde professionaliseras. Bli en profession. Som läkare. Legitimation. Yrkesetik. Ett yrkesspråk. En kunskapsbas kontrollerad av professionen. Och allt det här andra som samhällsvetare av olika slag har kommit fram till att präglar läkarkåren och några andra lite liknande yrkesgrupper. Anledningen är att jag tror att läraryrket … Läs mer