Varför vi inte kan skilja på AGI och superintelligens och vad vi istället borde göra

Det finns tyvärr ingen tydlig och klar skiljelinje mellan AGI och superintelligens. Det är synd, för som Joakim Wernberg skriver så hade det varit bra att kunna skilja på olika typer av AI när vi reglerar AI. Bland de tre typer som Wernberg delar in tänkbar AI i – smal AI, AGI och superintelligens – … Läs mer

Mitt krux med Joakim Wernbergs syn på AI

Joakim Wernberg är en av de viktigaste kunskapsspridarna i svensk AI-debatt och konsekvent läsvärd. Det här är mitt försök att reda ut varför jag ändå starkt motsätter mig hans slutsatser om reglering och säkerhetsarbete runt AI. Att förstå och kunna förklara hur någon annan ser på något är något mycket eftersträvansvärt i en diskussion. Nationalekonomen … Läs mer

Skogstad, skolan, samhället och genetiken

1 Det rör på sig. ”En betydande del av elevernas förutsättningar att lyckas väl i skolan påverkas nämligen av genetiken.” Så skriver Isak Skogstad i Göteborgsposten. Sen blir det tämligen försiktigt för Skogstad drar den tamast möjliga slutsatsen av premissen – att praktiska ämnen inte borde ställa så teoretiska höga krav. Det finns väldigt mycket … Läs mer

Koldioxidinfångning och små modulära reaktorer som informationsproblem

Jag stöter på en del argument mot koldioxidinfångning och små modulära reaktorer som går ut på att det är tekniskt och ekonomiskt osäkert om teknik av dessa typer kommer att kunna bli tillräckligt billig för att göra stor skillnad i kampen för ett fortsatt beboeligt klimat. Ur min synvinkel är det intressant läsning men väldigt … Läs mer

Köp tid – välj ohållbara åtgärder

En central punkt i Folkhälsomyndighetens och regeringens kommunikation kring åtgärderna mot smittspridning har varit att de åtgärder man väljer ska vara hållbara över lång tid. Eftersom det förklaras och kommuniceras gång på gång antar jag att det också är ett centralt antagande bakom valet av åtgärder. Jag tycker det verkar vara ett mycket tveksamt antagande … Läs mer

Vad jag är förvirrad av kring långsiktig Coronabekämpning

1. Ovanliga saker händer fort nu. Den här texten är skriven för att försöka bidra med förvirring i det. Jag är på inget vis epidemiolog utan är tvärtom en vanlig dussintyckare av den sort som förväntar sig kunna läsa, diskutera och i viss mån förstå allt från trender i förnedringsrån till klimateffektiviteten i elcertifikatsystemet. Men … Läs mer

Statliga skolor i invandrarförorter?

Liberalerna har precis föreslagit att staten ska kunna ta över skolor med låga resultat i invandrarförorter och driva dem med särskilt kunskapsfokus. Jag tror det är ett förslag i rätt riktning och eftersom jag själv gått en del i sådana tankar tänker jag här dela med mig av dem. Jag ser tre fördelar och inga … Läs mer

Beräkningar som visar en PISA-exklusion på 6,5% på grund av flyktingvågen

Idag släpptes PISA-resultaten. En intressant diskussion som tagit stor plats har handlat om vad den mycket höga exklusionsgraden beror på. Exklusionsgraden har varit sammanlagt 11% vilket både är riktigt högt i sig och därtill överlägset högst bland de deltagande länderna. I både PISAs och Skolverkets rapport har det hävdats att den höga exklusionsgraden hänger samman … Läs mer

Lgr 11 är inte en postmodernistisk konspiration

Det finns en berättelse om tillkomsten av den senaste läroplanen för grundskolan som ser ut ungefär så här: Jan Björklund ville ha en kunskapsskola. Därför bad han Skolverket ta fram en ny läroplan som skulle vara mycket tydligare med vad man ska undervisa om i skolan och vad eleverna ska klara för att få ett … Läs mer