Varför vi inte kan skilja på AGI och superintelligens och vad vi istället borde göra

Det finns tyvärr ingen tydlig och klar skiljelinje mellan AGI och superintelligens. Det är synd, för som Joakim Wernberg skriver så hade det varit bra att kunna skilja på olika typer av AI när vi reglerar AI. Bland de tre typer som Wernberg delar in tänkbar AI i – smal AI, AGI och superintelligens – … Läs mer

Mitt krux med Joakim Wernbergs syn på AI

Joakim Wernberg är en av de viktigaste kunskapsspridarna i svensk AI-debatt och konsekvent läsvärd. Det här är mitt försök att reda ut varför jag ändå starkt motsätter mig hans slutsatser om reglering och säkerhetsarbete runt AI. Att förstå och kunna förklara hur någon annan ser på något är något mycket eftersträvansvärt i en diskussion. Nationalekonomen … Läs mer