Köp tid – välj ohållbara åtgärder

En central punkt i Folkhälsomyndighetens och regeringens kommunikation kring åtgärderna mot smittspridning har varit att de åtgärder man väljer ska vara hållbara över lång tid. Eftersom det förklaras och kommuniceras gång på gång antar jag att det också är ett centralt antagande bakom valet av åtgärder. Jag tycker det verkar vara ett mycket tveksamt antagande … Läs mer

Vad jag är förvirrad av kring långsiktig Coronabekämpning

1. Ovanliga saker händer fort nu. Den här texten är skriven för att försöka bidra med förvirring i det. Jag är på inget vis epidemiolog utan är tvärtom en vanlig dussintyckare av den sort som förväntar sig kunna läsa, diskutera och i viss mån förstå allt från trender i förnedringsrån till klimateffektiviteten i elcertifikatsystemet. Men … Läs mer

Statliga skolor i invandrarförorter?

Liberalerna har precis föreslagit att staten ska kunna ta över skolor med låga resultat i invandrarförorter och driva dem med särskilt kunskapsfokus. Jag tror det är ett förslag i rätt riktning och eftersom jag själv gått en del i sådana tankar tänker jag här dela med mig av dem. Jag ser tre fördelar och inga … Läs mer

Beräkningar som visar en PISA-exklusion på 6,5% på grund av flyktingvågen

Idag släpptes PISA-resultaten. En intressant diskussion som tagit stor plats har handlat om vad den mycket höga exklusionsgraden beror på. Exklusionsgraden har varit sammanlagt 11% vilket både är riktigt högt i sig och därtill överlägset högst bland de deltagande länderna. I både PISAs och Skolverkets rapport har det hävdats att den höga exklusionsgraden hänger samman … Läs mer

Lgr 11 är inte en postmodernistisk konspiration

Det finns en berättelse om tillkomsten av den senaste läroplanen för grundskolan som ser ut ungefär så här: Jan Björklund ville ha en kunskapsskola. Därför bad han Skolverket ta fram en ny läroplan som skulle vara mycket tydligare med vad man ska undervisa om i skolan och vad eleverna ska klara för att få ett … Läs mer

Hur ska jag veta om det pedagogiska etablissemanget är ett bra begrepp?

Gunnlaugur Magnusson skrev nyligen en essä om hur han menar att begreppet ”det pedagogiska etablissemanget” används. Essän är läsvärd. Slutsatsen är att det begreppet används på ett sätt som antyder betydligt större åsikts- och intressegemenskap och intern kommunikation än vad Magnusson menar att verkligen finns. Vidare skriver Magnusson att begreppsanvändningen därmed är någonstans på en … Läs mer

Betygsskalor ska inte vara symmetriska!

I betygsdebatten förekommer en hel del önskningar om en återgång till något som liknar det gamla relativa betygssystemet. Även jag tror att betygssystem mer eller mindre alltid har relativa inslag och att det är mycket önskvärt att ta det faktumet på allvar när man designar ett betygssystem. Jag tror också att det är rimligt att … Läs mer

Den professionalisering jag vill se

I Jag är ordentligt skeptisk till tanken att läraryrket borde professionaliseras. Bli en profession. Som läkare. Legitimation. Yrkesetik. Ett yrkesspråk. En kunskapsbas kontrollerad av professionen. Och allt det här andra som samhällsvetare av olika slag har kommit fram till att präglar läkarkåren och några andra lite liknande yrkesgrupper. Anledningen är att jag tror att läraryrket … Läs mer

Varför G aldrig kom att betyda 3.

Efter en Twitterdiskussion för några dagar sedan skrev jag ner två saker. Varför är det orealistiskt att tro att kunskapsnivån som krävdes för betyget G skulle ha kunnat komma att bli ungefär som den tidigare kunskapsnivån som krävdes för betyget 3. Varför Betygsberedningen (som stod för utredningen bakom införandet av MVG-IG-systemet) gjorde den svenska skolan … Läs mer

Kort om mattebetygen och Hinnerich med flera.

Ett par korta grejer om dagens debattartikel i SvD och preliminäruppsatsen bakom. Till att börja med är det ett förbannat otyg att rubriker och ingresser skrivs av debattredaktioner istället för av författare. Jag förstår behovet ur tidningens perspektiv, men det kan inte annat än skada vår kollektiva förmåga att begripa och agera i världen att … Läs mer