Hur ska jag veta om det pedagogiska etablissemanget är ett bra begrepp?

Gunnlaugur Magnusson skrev nyligen en essä om hur han menar att begreppet ”det pedagogiska etablissemanget” används. Essän är läsvärd. Slutsatsen är att det begreppet används på ett sätt som antyder betydligt större åsikts- och intressegemenskap och intern kommunikation än vad Magnusson menar att verkligen finns. Vidare skriver Magnusson att begreppsanvändningen därmed är någonstans på en … Läs mer

Betygsskalor ska inte vara symmetriska!

I betygsdebatten förekommer en hel del önskningar om en återgång till något som liknar det gamla relativa betygssystemet. Även jag tror att betygssystem mer eller mindre alltid har relativa inslag och att det är mycket önskvärt att ta det faktumet på allvar när man designar ett betygssystem. Jag tror också att det är rimligt att … Läs mer